VERTAALDIENSTEN

In Italiano Vertalingen biedt u vertaaldiensten in de volgende talen:

 • Italiaans
 • Engels
 • Nederlands
 • Frans
 • Duits
 • Spaans

Wij beschikken over een betrouwbaar netwerk van ervaren vertalers, allen moedertaalsprekers, allemaal professionals, veelal aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en het Netwerk Vertalers Italiaans (NVI). Hun gedegen vakkennis garandeert onze kwaliteit op vele uiteenlopende gebieden:

 • zakelijk b.v. correspondentie, nieuwsbrief, verslagen, brochures
 • technisch b.v. documentatie, handleiding
 • agrarisch b.v. met name de varkenssector
 • websites
 • juridisch b.v. contracten, privaatrechtelijke documenten

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma's, uittreksels Kamer van Koophandel, notariële akten, rechterlijke uitspraken, uittreksel burgerlijke stand.

CORRECTIEWERK/REVISIE

Als u een tekst geschreven of vertaald hebt en u wilt die laten nakijken op taalfouten, spelling of stijl, kunt u een beroep doen op In Italiano Vertalingen.

LESSEN ITALIAANS

Wilt u Italiaans leren? Bel voor informatie: 024-3562491

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NGTV VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN
Download de leveringsvoorwaarden